ข่าวใหม่

ทุน Smart farming : สวก. – ม.เกษตรฯ ใจดี จัดทุนให้ฟรี!!! ปริญญาตรี 90 ทุน

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ สวก. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีโครงการแจกทุนปริญญาตรีเฉลิมพระเกียรติ “สืบสาน ร.9 เพื่อเกษตรกรรุ่นใหม่ Smart Farming” เพื่อเป็นการสนับสนุนโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เกษตรกรไทยรุ่นใหม่ ที่ปัจจุบัน หันมาสนใจการทำเกษตรมากขึ้น และสามารถนำความรู้ ความสามารถที่ได้จากการศึกษาวิจัย มาต่อยอดในธุรกิจภาคเกษตรกรรม

Read More »

บทความ

งานวิจัยนั้นจำเป็นเหมือนอาหาร – ทุน Smart Farming

เมื่อเราพูดถึงงานวิจัย บางคนได้ยินก็อาจจะขนลุกแล้ว มีทั้งตัวเลขที่ซับซ้อน มีทั้งภาษาทางการที่อ่านแล้วเข้าใจยาก แต่ทั้งหมดทั้งมวลนั้นคือแหล่งอ้างอิความรู้ชั้นดีที่เราไม่ต้องมานั่งลองผิดลองถูกเองให้เสียเวลา
ถ้าเปรียบงานวิจัยเป็นเหมือนอาหาร ก็คงหนีไม่พ้นเป็นอาหารของนักโภชนาการที่สารอาหารครบ 5 หมู่ รสชาติอาจไม่ค่อยถูกปากนักแต่มีประโยชน์ และทำให้ร่างกายเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ เปรียบเทียบให้เห็นภาพร่วมกันกับภาคเกษตรกรรมและงานวิจัย งานวิจัยเหมือนอาหารโภขนาการชั้นดี ที่คอยช่วยผลักดันให้อุตสาหกรรมการเกษตรเติบโตอย่างมีคุณภาพ

Read More »
การทำเกษตรแบบอัจฉริยะ และ ทุน Smart farming

คำว่าเกษตรยุค 4.0 คงเป็นคำที่แปลกใหม่สำหรับเกษตรกรในสมัยก่อน ในปัจจุบันมีคงไม่มีใครที่ไม่รู้จักคำว่าเกษตรยุค 4.0 อีกต่อไปแล้ว การทำเกษตรในปัจจุบันหรือที่เรียกว่ายุค4.0ต้องพึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ แต่ในปัจจุบันกระจุกตัวของเทคโนโลยีในเกษตรกรไทยมักจะไปอยู่กับเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ซึ่งเทคโนโลยีที่ใช้ เช่น การใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีวัดอุณหภูมิ การจัดจำหน่ายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ แต่ยังมีข้อจำกัดในหลายด้าน ทั้งด้านการพัฒนาความรู้ เงินทุน และต้องประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้วยตนเอง

Read More »